Selecteer een pagina

Het proces

Als je vlees eet, moet je weten hoe het dier heeft geleefd. Je bent van harte welkom op de boerderij om dit met eigen ogen te aanschouwen. Als jij er bewust van bent wat je eet, kunnen wij ons inzetten voor het welzijn van de dieren en het verbeteren van het milieu en iets moois achterlaten voor onze kinderen.

Onze dieren

De kalveren komen van boeren uit de regio, dus weinig reistijd voor de dieren. Wij maken gebruik van de zogenaamde ‘restkalfjes’. Jaarlijks heeft een melkveebedrijf circa 25% jongvee ter vervanging van melkvee nodig. Een klein deel van het overschot aan kalfjes nemen wij over voor een goed leven en duurzame vleesproductie.

De kalveren die gehouden worden op onze boerderij zijn Belgische Blauwe kruislings kalveren. Deze kalveren worden gekenmerkt door de witblauwe vlekken op de vacht én haar fijne eigenschappen.

Voeding, welzijn en vitaliteit

Onze dieren staan gezellig samen in grote groepshokken met veel stro om de conditie en gezondheid op peil te houden. Bij ons groeit een kalf naar haar eigen mogelijkheden en is het niet van belang om het dier zo zwaar mogelijk te krijgen. Deze omstandigheden zijn gunstig voor de ontwikkeling van het dier, kortom een fit en vitaal kalf.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is voor ons een vanzelfsprekendheid. Maar wat is dat nou precies? Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw.

Ons land wordt gebruikt om ruwvoer en granen te winnen dat het jaarrond aan de dieren wordt gevoerd. Het stro dat vrij komt bij de graanoogst wordt weer gebruikt in de leefruimtes van de dieren. De percelen worden bemest met stro dat uit de leefruimtes komt en de mest die de dieren produceren, hierdoor wordt de aarde niet uitgeput om gewassen goed te laten groeien.